Knižnica > HLAVNÉ MENU > Oddelenia > Práve zobrazený článok [č. 81 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

 
Meno:
E-mail:
     
Odosielateľ:
     
Adresát:
   
Komentár:
   
 
   

Oddelenie umenovedné


Pridané: 05.10.2009
Aktualizované: 25.05.2018
Rita
Oddelenie z narôznorodejším typom dokumentov 
Nachádzajú sa tu fondy kníh z oblasti výtvarného, úžitkového umenia, divadla, filmu, hudby, časopisov, gramofónových platní a zvukových dokumentov pre slabozrakých a nevidiacich.

Oddelenie umenovednéTvorí ho:
• knižnično-informačný fond umenovednej literatúry
• hudobniny s individuálnym alebo kolektívnym posluchom
• zvukové dokumenty pre nevidiacich a slabozrakých
• internetové pracovisko
• medziknižničná výpožičná služba
Kultúrno-výchovná činnosť je zameraná na využívanie netradičných nosičov, hlavne na hudobmné hodiny spojené s posluchom hudobných ukážok, videoprogramy a výtvarné prezentácie. Príležitostne spolupracuje s výtvarníkmi a fotografmi, pedagógmi ZUŠ a základnými školami.
Od roku 1996 knižnica požičiava zvukové dokumenty pre slabozrakých a nevidiacich. Popri vlastných súboroch zvukových kníh spolupracuje s Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči, ktorá ochotne poskytuje výmenné súbory.
Medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba je v súčasnosti stále viac využívaná a žiadaná. Požadujú ju hlavne študenti vysokých škôl a tí čitatelia, ktorí potrebujú pre svoju odbornosť ďalšie profesné vzdelávanie.
Najnovšou službou oddelenia je sprostredkovanie spojenia na Internet, ktorý využívajú používatelia, ale aj pracovníci knižnice pri hľadaní informácií najrozmanitejšieho charakteru.

Vzhľadom na celkový vývoj internetizácie v spoločnosti, bude toto pracovisko ďalej rozširované a hlavne sa budú meniť progresívne spôsoby pripojania do internetovej siete.


Ďalšie články v kapitole "Oddelenia":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Oddelenie koordinácie a metodiky
20.04.2010 
 
  Oddelenie literatúry pre deti a mládež
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie náučnej literatúry pre dospelých
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie umenovedné
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie centrálnej evidencie
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie knižnično-informačných fondov
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie všeobecnej a regionálnej bibliografie
05.10.2009 
25.05.2018 
Gimmick.in spol. s r.o.