Knižnica > HLAVNÉ MENU > Oddelenia > Práve zobrazený článok [č. 79 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

 
Meno:
E-mail:
     
Odosielateľ:
     
Adresát:
   
Komentár:
   
 
   

Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých


Pridané: 05.10.2009
Aktualizované: 25.05.2018
Rita
Je to oddelenie s najväčším obratom knižničného fondu 
Tvorí ho fond slovenskej, maďarskej, českej a inojazyčnej literatúry. Obsahuje 27 tisíc knižničných jednotiek a vyše 78 exemplárov periodík.

Oddelenie tvorí:
• fond beletrie v jazyku slovenskom
• fond beletrie v jazyku maďarskom
• študovňa a čitáreň
• reprografia

Knižnično-informačný fond je usporiadaný abecedne podľa autorov, časť fondu je vyčlenená tematicky – detektívky, cestopisy, povinné čítanie stredoškolákov, poézia, dráma. Čitateľom je k dispozícii katalóg – autorský a názvový.

Dievčatá pri románochKultúrno-výchovná činnosť oddelenia je zameraná na propagáciu svetovej, slovenskej a regionálnej tvorby pre široku čitateľskú verejnosť, ale aj informatickú prípravu pre nižšie ročníky stredných škôl. Každoročne pracovníčky oddelenia organizačne zabezpečujú literárnu prehliadku prác mladých, začínajúcich autorov „Gemerská tvorba mladých“. Všetky práce odborne posudzuje spisovateľ, ktorý mladým autorom zároveň vie poradiť a pripomienkovať ich práce. Za 25-ročné trvanie navštívili knižnicu najznámejší slovenskí spisovatelia.

Súčasťou oddelenia je čitáreň, kde sú k dispozícii návštevníko všetky denníky a najčítanejšie populárno-náučné periodiká.


Ďalšie články v kapitole "Oddelenia":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Oddelenie koordinácie a metodiky
20.04.2010 
 
  Oddelenie literatúry pre deti a mládež
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie náučnej literatúry pre dospelých
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie umenovedné
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie centrálnej evidencie
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie knižnično-informačných fondov
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie všeobecnej a regionálnej bibliografie
05.10.2009 
25.05.2018 
Gimmick.in spol. s r.o.